Digiflash Technology

Digiflash Technology

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE AUDACES

Audaces DigiFlash

Digiflash je exkluzivní světově patentovaná technologie. Tento software digitalizuje vzory s použitím digitálních fotografií – digitální fotoaparát, digitalizační stůl nebo jiné zařízení jsou pro jeho práci nezbytně nutné. Zcela odpadá ruční digitalizace – obrovská úspora času a energie.

Možné problémy jako vzdálenost, ohraničení, náhled nebo zakřivení (zkreslení) fotografie lze tímto systémem upravit. S použitím umělé inteligence vytváří software digitální reprodukci automatickým detekováním obrysů a kontrolních bodů.

Dalším důležitým znakem je úspora místa, protože systém obsahuje pouze rám připevněný na stěně. Díky jeho flexibilitě může být stočen a uskladněn v pouzdře, což zjednodušuje transport.

Hlavní výhodou Audaces Digiflash je preciznost a časová úspora, vzhledem k tomu, že je možné digitalizovat sadu vzorů současně, což zvyšuje produktivitu práce.

Audaces Pattern design + Marker Making Standard

Software pro konstrukci střihů, stupňování a polohování. Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro tvorbu střihů a také mnoho dalších nástrojů, které splňují rychle se měnící potřeby dnešního oděvnictví.

Optimalizuje své polohovací práce pomocí efektivního automatického polohování.
Vytváří automatická rozvržení pro materiály s pruhy či kostkami a zachovává vazby jednotlivých dílů a licujících čar.

Program je kompatibilní pro většinu automatických cutterů (automatický výřez). Import/export dat šablon z/do široké škály systémů CAD.

Audaces Jet Ultra Plotter:

Tiskový plotter – inkoustový tisk, spotřeba nižší než 120 W a velmi vysoký výkon a kvalita. Audaces Jet Ultra je světově nejmodernější plotter ve své kategorii.

Design, rychlost, preciznost a hospodárnost jsou jeho hlavními kvalitami.

Rychlost tisku je 70m^2/h, šíře tisku je 185 cm.
K dalšímu zvýšení produktivity je možné simultánně připevnit dvě 500-metrové role papíru, z nich jedna patří k doplňkovému vybavení.